Bentley Journey To Kaapstad

The Journey

Paul & Marie-Paule vatten een groots
avontuur aan:

Een nieuwe poging, om met den Bentley naar Zuid-Afrika te rijden!

Na een valse start, letterlijk en figuurlijk vatten wij opnieuw onze droom aan- met onze Bentley vanuit Hertals naar de Kaap te rijden...
Dwars door het Midden-Oosten... “
to boldly go where no Bentley has driven before”